لوگو دکتر زخم
درمان زخم ناشی از تروما
روش های درمان زخم

درمان زخم ناشی از تروما

درمان زخم ناشی از تروما با درمان زخم ناشی از تروما ، از ایجاد عواقب خطرناک و عوارض شدید ناشی از زخم تروما جلوگیری کنید.

روش های درمان زخم

درمان زخم جراحی

درمان زخم جراحی زخم جراحی یک برش پوستی می باشد که توسط چاقو با تیغ جراحی در طول پروسه ی جراحی ایجاد می گردد. همچنین

درمان زخم سوختگی
روش های درمان زخم

درمان زخم سوختگی

درمان زخم سوختگی انواع زخم سوختگی پوست چیست؟ سوختگی ها یکی از شایع ترین جراحت های خانگی مخصوصاً در بین بچه ها محسوب می شوند.