لوگو دکتر زخم

دانستنی های پزشکی

صحبت های دکتر جمال میرزایی درمورد زخم عفونی

391تعداد ویدیوها: 12

ثبت برند و لوگوی "دکتر زخم" در سامانه ثبت کشور

98تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر سعید محمدی در مورد کفش مناسب افراد دیابتی

277تعداد ویدیوها: 12

زخم پای دیابتی

785تعداد ویدیوها: 12

توصیه هایی برای دیابت و زخم پای دیابتی

879تعداد ویدیوها: 12

دکتر جمال میرزایی (متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی)

187تعداد ویدیوها: 12

دکتر سعید محمدی (دکترای طب سنتی و مکمل)

420تعداد ویدیوها: 12

دکتر سیروس ملک پور (جراح ارتوپد و فوق تخصص ستون فقرات مجموعه دکتر زخم)

1145تعداد ویدیوها: 12

درمان سوختگی بدون جراحی

969تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی در مورد عفونت استخوان

186تعداد ویدیوها: 12

تاثیر مشکلات عروقی در زخم پای دیابتی

75تعداد ویدیوها: 12

درمان زخم پای دیابتی با آنتی بیوتیک

307تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی درمورد زخم عفونی

391تعداد ویدیوها: 12

ثبت برند و لوگوی "دکتر زخم" در سامانه ثبت کشور

98تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر سعید محمدی در مورد کفش مناسب افراد دیابتی

277تعداد ویدیوها: 12

زخم پای دیابتی

785تعداد ویدیوها: 12

توصیه هایی برای دیابت و زخم پای دیابتی

879تعداد ویدیوها: 12

دکتر جمال میرزایی (متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی)

187تعداد ویدیوها: 12

دکتر سعید محمدی (دکترای طب سنتی و مکمل)

420تعداد ویدیوها: 12

دکتر سیروس ملک پور (جراح ارتوپد و فوق تخصص ستون فقرات مجموعه دکتر زخم)

1145تعداد ویدیوها: 12

درمان سوختگی بدون جراحی

969تعداد ویدیوها: 12

صحبت های دکتر جمال میرزایی در مورد عفونت استخوان

186تعداد ویدیوها: 12

تاثیر مشکلات عروقی در زخم پای دیابتی

75تعداد ویدیوها: 12

درمان زخم پای دیابتی با آنتی بیوتیک

307تعداد ویدیوها: 12