آرشیو ماهانه: می 2019

درجه بندی زخم بستر

هر گونه فشاری که سبب کاهش جریان خون شریان ها و مویرگ های یک بافت شود، باعث هایپوکسی و ایسکمی سلول های آن بافت می شود . این قانون شامل بافت پوست هم می شود و اگر فشار وارد شده به مویرگ های پوستی بیش از 32 میلی متر جیوه در یک شخص سالم باشد […]

read more »

زخم های فشاری

زخم های فشاری نتایج مطالعات جدید نشان می دهند که درمان زخم های فشاری به عنوان چالشی بزرگ در سیستم های بهداشتی و درمانی مطرح می باشد . در سال های اخیر روش های جدیدی در درمان زخم های فشاری از قبیل تحریکات الکتریکی پوست، استفاده از اشعه لیزر ، هیدروتراپی ، استفاده از امواج […]

read more »