آرشیو روزانه: آوریل 1, 2019

پیشگیری از عفونت زخم

پیشگیری از عفونت زخم مدیریت موثر برای پیشگیری ازعفونت زخم نه تنها به بهبود سریع زخم کمک می کند بلکه از مزمن شدن زخم پیشگیری می کند. متاسفانه بسیاری از زخم ها در صورت عفونی شدن، می توانند تبدیل به زخم های مزمن و همیشگی شوند. تقریباً شش میلیون بیمار در آمریکا به زخم های […]

read more »
Call Now Button