آرشیو ماهانه: مارس 2019

زخم مزمن

زخم مزمن زخمی که فرایند بهبود و ترمیم موفقیت آمیزی نداشته باشد می تواند تبدیل به زخم مزمن شود. زخمی که طی 30 روز بهبود نیابد و هیچ گونه ترمیم چشم گیری نداشته باشد می تواند در گروه زخم های مزمن قرار بگیرد. عواملی که به ایجاد زخم مزمن منجر می شوند به صورت زیر […]

read more »

درمان عفونت زخم

درمان عفونت زخم زخم عفونی در نتیجه آسیب موضعی پوست و بافت های نرم زیرین است. حمله ارگانیسم های بیماری زا به بافت های اطراف زخم باعث عفونت زخم می شوند. عفونت باعث می شود که سیستم ایمنی بدن شروع به فعالیت و دفاع از بدن کند و این مورد باعث تورم ناحیه و آسیب […]

read more »
Call Now Button